• آر اس اس فاقد مطلب

مناجات و شکرگذاری از خدا انگلیسی با ترجمه فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

….I Am Thankful I can see the beauty all around me. There are those whose world is always dark    خدا را سپاس من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم کسانی هستند که دنیا یشان همیشه تاریک و سیاه هست   I am Thankful… I can walk. There are those who have never taken their first step.    خدا را سپاس من میتونم راه برم ..کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند. حتی یک قدم بردارند    I Am Thankful … My heart can be ...

ادامه مطلب

شعر زیبای ((مرا دوست دارد یا نه؟)) به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

"Loves Me Not" I complicated our lives  By falling in love with him I complicated our lives Now I'm losing my only friend I don't know why, I had to try Living my life on the other side Now I'm so confused I don't know what to do He loves me, He loves me not She loves me, She loves me not I started blurring the lines Because I didn't care  I started crossing the line Cause you were never there ,No where to ...

ادامه مطلب

شعر زیبای سعدی به زبان انگلیسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

این شعر یکی از زیبا ترین شعرهای سعدی است که بر سر در ساختمان سازمان ملل متحد هم نوشته شده است. ;All human beings are in truth akin .All in creation share one origin ,When fate allots a member pangs and pains .No ease for other members then remains ,If, unperturbed, another's grief canst scan .Thou are not worthy of the name of man بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی ...

ادامه مطلب