• آر اس اس فاقد مطلب

دانلود مجموعه داستان راز

دانلود مجموعه داستان راز
خلاصه رمان :

دانلود مجموعه داستان راز دانلود مجموعه داستان راز سردار متولد سال 1959 ترکیه است. او نوشتن شعر و داستان‌هایی برای نوجوانان و جوانان را در اول دبیرستان شروع کرد. در حال حاضر یکی از بهترین نویسنده‌های داستان برای کودکان و نوجوانان در ترکیه است که از داستان‌هایش در آموزش زبان ترکی استانبولی بسیار استفاده می‌شود، تمام مدرسین زبان ترکی این داستان‌ها را برای یادگیری بهتر توصیه می‌کنند.   [caption id="attachment_16055" align="alignnone" width="230"] ...

ادامه مطلب

دانلود مجله آذر ماه زبان از قلم می گوید

خلاصه رمان :

دانلود مجله آذر ماه زبان از قلم می گوید دانلود مجله آذر ماه زبان از قلم می گوید   قسمتی از مجله: گرته‌برداری در فارسی گَرته‌برداری نوعی وام‌گیری زبانی است که در آن، صورت ترکیبی یا اصطلاح‌های زبان دیگری، تجزیه می‌شود و برای هریک از کلمه‌های آن اصطلاح، یک معادل قرار داده می‌شود و عبارت به زبان وام‌گیرنده ترجمه می‌شود. برای مثال زمانی که «سیب‌زمینی» وارد ایران شد، واژه‌ای برای نامیدن آن ...

ادامه مطلب

دانلود مجله ی آبان ماه زبان از قلم می گوید

دانلود مجله ی آبان ماه زبا از قلم می گوید
خلاصه رمان :

دانلود مجله ی آبان ماه زبان از قلم می گوید دانلود مجله ی آبان ماه زبان از قلم می گوید به نام آن که تن را نور جان داد،خرد را سوی دانایی عنان داد. اولین نشر مجله (زبان از قلم می گوید) در سطحی است که تصمیم دارد شما را با برخی مطالب علمی و دانستنی های جالب از گستره زبان های دنیا، به همراه مقاله ای در خصوص معرفی رمان ...

ادامه مطلب

متن کامل داستان سیندرلا ب زبان انگلیسی ب همراه ترجمه فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

Cinderella is now nearly 70 years old. After having a fulfilling life with the now dead Prince, she happily sat upon her rocking chair watching the world go by from her front porch with a cat called Gizmo for companionship. One sunny afternoon, out of nowhere, appeared the Fairy Godmother. Cinderella said “Fairy Godmother, what are you doing here after all these years?” The Fairy Godmother replies “Well ...

ادامه مطلب

داستان طاووس و لاک پشت به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

The Peacock and the Tortoise ONCE upon a time a peacock and a tortoise became great friends. The peacock lived on a tree by the banks of the stream in which the tortoise had his home. Everyday, after he had a drink of water, the peacock will dance near the stream to the amusement of his tortoise friend. One unfortunate day, a bird-catcher caught the peacock and was about ...

ادامه مطلب

داستان خانوم کوچولو به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

A little girl خانوم کوچولو A little girl asked her father "How did the human race appear?" دختر کوچولویی از پدرش سوال کرد"چطور نژاد انسانها بوجود آمد؟" The Father answered "God made Adam and Eve; they had children; and so all mankind was made" پدر جواب داد"خدا آدم و حوا را خلق کرد, آنها بچه آوردند سپس همه نوع بشر بوجود آمدند" Two days later the girl asked her mother the same question. دو روز  ...

ادامه مطلب

داستان آسانسور به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

The Elevator An Amish boy and his father were in a mall. They were amazed by almost everything they saw, but especially by two shiny, silver walls that could move apart and then slide back together again. The boy asked, "What is this, Father?" The father (never having seen an elevator) responded, "Son, I have never seen anything like this in my life, I don't know what it is." While ...

ادامه مطلب

داستان خانوم زرنگ و آقای وکیل به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

A blonde and a lawyer A blonde and a lawyer sit next to each other on a plane The lawyer asks her to play a game. If he asked her a question that she didn't know the answer to, she would have to pay him five dollars; And every time the blonde asked the lawyer a question that he didn't know the answer to, the lawyer had to pay the ...

ادامه مطلب

داستان پسرک و میخ به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

Boy and nailed There once was a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. The first day, the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, the number ...

ادامه مطلب

داستان مادر زن و پدر زن به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

sons-in-law  and  father-in-law .A woman had 3 girls .One day she decides to test her sons-in-law She invites the first one for a stroll by the lake shore ,purposely falls in and pretents to be drowing .Without any hestination,the son-in-law jumps in and saves her The next morning,he finds a brand new car in his driveway with this message on the windshield !Thank you !your mother-in-law who loves you A few days later,the lady ...

ادامه مطلب

داستان گاوچران به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

Cowboy A cowboy rode into town and stopped at a saloon for a drink. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on strangers. When he finished his drink, he found his horse had been stolen He went back into the bar, handily flipped his gun into the air, caught it above his head without even looking and fired a shot into the ceiling.  "Which one of you ...

ادامه مطلب