• آر اس اس فاقد مطلب

SMS های جالب وتازه ……….

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

اس.ام.اس فلسفی! فامیلمون یه اس.ام.اس فلسفی فرستاده بود؛ نمیدونم چی شد replay رو اشتباهی زدم اس.ام.اس خالی براش سند شد. جواب داد: دنیایی از حرفهای نگفته … مرسی! ینی یه آدم سالم دور و برمون نیست به خدا . . خدایا آخرش نفهمیدم اینجایی که هستم ، تقدیر من است یا تقصیر من ؟!

ادامه مطلب