• آر اس اس فاقد مطلب

عشق این…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

دختره از پسره پرسید من خشگلم؟گفت :نه گفت دوستم داری؟گفت :نوچ گفت :اگه بمیرم برام گریه میکنی؟گفت: اصلا.دختره چشماش پراز اشک شد هیچی نگفت پسره بغلش کرد وگفت :تو خوشگل نیستی زیباترینی.تورودست ندارم چون عاشقتم اگه بمیری برات گریه نمی کنم چون منم میمیرم...

ادامه مطلب